Kinderyogabordspel - Draaikolkmodel

Gastdocent: Paul Vrenken, is de bedenker van het eerste kinderyogabordspel in Nederland. http://www.triskal.org/
De Opleiding Kinderyoga heeft hij gevolgd bij De Weideblik. Sinds 2009 geeft hij kinderyoga en heeft het spel in 2015 uitgegeven (www.kinderyogabordspel.nl).
Hij zal deze workshop ook geven bij De Weideblik in Wageningen.

Uit Paul zijn ervaring met kinderen heeft hij een artikel geschreven over het omgaan met kinderen in kinderyogalessen, hij noemt dit het draaikolkmodel.

kinderbordspel