Systemisch kijken naar kinderen


Dit is een ervaringsgerichte driedaagse workshop waarin je als kindercoach met een 'systemische bril' leert kijken naar de problematiek van kinderen en ouders uit je praktijk, maar ook naar je eigen familiesysteem. Naast een stukje theorie zullen we met name heel praktisch aan de slag gaan met het toepassen en ervaren van systemisch werk.

Als kindercoach, of een andere beroepskracht die met kinderen werk zal je weleens kinderen in je praktijk ontvangen die problematisch gedrag vertonen dat heftig of moeilijk te veranderen is of kinderen die vaak lichamelijke klachten zoals hoofd- of buikpijn hebben.  Mogelijk reageren die kinderen onbewust op onverwerkte gevoelens van anderen in hun omgeving. Dat kunnen gevoelens zijn die al lang geleden ontstaan zijn en niet met het kind zelf te maken hebben.

systkijken

De basis van het leven van een kind wordt immers gevormd door de familie waarbinnen het kind geboren is. Diens ouders, grootouders, broers en zussen, ooms en tantes en een hele waaier van voorouders vormen als het ware de klei waaruit het kind geboetseerd is. Al deze mensen hebben hun stempel achtergelaten op het kind. Zo kunnen gebeurtenissen van generaties lang terug, bijvoorbeeld oorlog, (seksueel) misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdige overlijden van familieleden, echtscheiding, enzovoort, vaak volledig onbewust in de familie doorwerken. En zijn er hierdoor patronen ontstaan die alle leden van een familie in meer of mindere mate beïnvloeden. Iedereen die binnen een familiesysteem geboren wordt zal ook altijd bij dit systeem blijven horen, zodat bepaalde verstoringen nog generaties lang als een onbewuste en onzichtbare invloed in de familie aanwezig kunnen blijven.

Met hun problematisch gedrag of lichamelijke klachten geven de kinderen een signaal af dat er iets systemisch niet klopt,  en dat dat opgelost dient worden. Die oplossing ligt vaak niet bij de kinderen maar bij de ouders. Belangrijk voor het kind is dat je als professionals dit signaal herkent en goed oppakt. De kinderen worden dan ontlast van een last die zij niet zelf hoeven te dragen, en de liefdevolle verbinding met de ouders wordt hersteld.