Kinderyoga en onderlinge kindermassage in de klas en de kinderopvang programma

Het doel

- Kinderen leren op natuurlijke wijze met hun grenzen en die van de ander om te gaan.
- Ze ontwikkelen respect voor zichzelf en elkaar, het geven en ontvangen.
- Kinderen zitten beter in hun vel en pestgedrag neemt af.
- Het geeft kinderen een gevoel van zelfvertrouwen. De creativiteit van de kinderen wordt ontwikkeld en gestimuleerd.
- Kinderen leren samenwerken.
- Er is meer rust in de groep
- Kinderen kunnen de oefeningen goed gebruiken in het dagelijks leven
- Het is goed voor hun fantasie, dus in een kindergroep waar kinderyoga, aanraakspelletjes en ‘massage’
deel zijn van de dagelijkse activiteiten, voelen kinderen zich meer geborgen en deel van de groep.

Wat is Kindermassage?

- We maken gebruik van muziek. Het ritme helpt het masserende kind om de aandacht erbij te houden
en geeft het gemasseerde kind veiligheid.
- Zingend masseren biedt een herkenbaar model voor elke activiteit, na een paar keer weten de kinderen
welke beweging bij een lied horen waardoor ze zelfverzekerd kunnen werken, je zet een sfeer neer waar de kinderen
in mee kunnen gaan.

Wat is Kinderyoga?

- Tijdens de yoga zijn de kinderen en verzorgers met spel, zang en ontspanning bezig in een veilige omgeving.
- Door spel te combineren met yogaoefeningen wordt op de belevingswereld van kinderen ingespeeld.
- De kinderen worden rustiger en zijn meer ontspannen, daar heb je veel plezier van.
- Het gaat ongedwongen en spontaan met veel bewegingen.
- Hun creativiteit wordt ontwikkeld en gestimuleerd. Spelenderwijs wordt er op de ademhaling gelet.
Waar werk ik mee:

Waar werken we mee?

- Materiaal uit de natuur.
- Thema’s uit sprookjes en dierenwereld.
- Met versjes en rijmpjes
- We luisteren en dansen op muziek
- We bewegen en zingen
- Met stenen, balletjes, veertjes